CASIO LA670WGA-1DF

นาฬิการะบบดิจิตอล เรือนสีทอง ระบบกันน้ำ ระบบปลุก ประกันศูนย์เซ็นทรัล CMG 1 ปี
จำนวนสินค้า : สินค้าหมด!!
ตราสินค้า : CASIO
1,300.00 (บาท)
1,105.00 (บาท)

คุณสมบัติ

  • นาฬิการะบบดิจิตอล

  • นาฬิกาตัวเรือนและสายสีทอง สำหรับสุภาพสตรี

  • ระบบบอกวันที่และปลุกได้

  • ระบบจับเวลา

  • ระบบกันน้ำ

  • ขนาดตัวเรือน 2 เซนติเมตร

  • น้ำหนัก 40 กรัม

การรับประกันสินค้า

  • ประกันบริษัท CASIO ระยะเวลา 1 ปี

  • กล่อง คู่มือ ใบประกันจากบริษัท เซ็นทรัล CMG 1 ปี