CASIO (MTP-1315L-9BVDF)

จำนวนสินค้า : สินค้าหมด!!
ตราสินค้า : CASIO

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาด 5.0x 4.2 x 0.80 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 59 กรัม

การรับประกันสินค้า

  • กล่อง
  • ใบรับประกัน
  • คู่มือใช้งานพร้อมคำแนะนำการใช้งานจากช่างผู้ชำนาญงาน CASIO
  • ประกันบริษัท CASIO ระยะเวลา 1 ปี
  • Battery หมดภายใน 1 ปี เปลี่ยน Battery ฟรี รอรับที่ร้านได้เลย
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ พรชัย 02-8848307-8, 081-8141908